Δίδακτρα

Elementary A, B, C, D Δίδακτρα ανά εξάμηνο:

 • 150 ευρώ για προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (με φοιτητική ταυτότητα)
  •170 ευρώ για εργαζόμενους/ες στο ΑΠΘ (αποδεικτικό απασχόλησης στο ΑΠΘ)
  •170 ευρώ για άνεργα άτομα (με κάρτα ανεργίας)
  •200 ευρώ για εργαζόμενα άτομα/ γενικά.

Intermediate A  Δίδακτρα ανά εξάμηνο:

 • 170 ευρώ για προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (με φοιτητική ταυτότητα)
  •190 ευρώ για εργαζόμενους/ες στο ΑΠΘ (αποδεικτικό απασχόλησης στο ΑΠΘ)
  •190 ευρώ για άνεργα άτομα (με κάρτα ανεργίας)
  •220 ευρώ για εργαζόμενα άτομα/ γενικά.


Τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν την έναρξη των μαθημάτων εφάπαξ και αντιστοιχούν σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιστροφή των διδάκτρων είναι εφικτή κατά το διάστημα των πρώτων 10 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. 

Εφόσον επαναλαμβάνει κανείς τον κύκλο μαθημάτων με δική του ευθύνη πληρώνει το ίδιο ποσό. 

Το ΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το ποσό των διδάκτρων ανάλογα με το επίπεδο. Το ποσό θα ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου.

escort bursa görükle escort
bursa escort görükle escort bayan