Προφίλ
Home

Προφίλ

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος ιδρύθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2018 και αποτελεί μια κοινοπραξία μεταξύ του  Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης (SISU) και του Center for Language Education and Cooperation.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με βασικό σκοπό να συμβάλλει στη διατήρηση και προαγωγή της πνευματικής κληρονομιάς και δημιουργίας των δύο χωρών.

Αποστολή του είναι η διδασκαλία και διάδοση της κινέζικης γλώσσας, η ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ των πανεπιστημίων και η προώθηση του κινέζικου πολιτισμού μέσα από ποικίλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα προσφέρονται στο ευρύτερο κοινό του Α.Π.Θ. και της Θεσσαλονίκης.

escort bursa görükle escort
bursa escort görükle escort bayan