Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πάντα μετά από προηγούμενη ενημέρωση.

Δευτέρα

Elementary D 18:00-20:00 ONLINE
Elementary B 18:30-20:30 FACE TO FACE

Τρίτη

Elementary C 17:00-19:30 ONLINE
Elementary A 19:30-21:30 FACE TO FACE

Τετάρτη

Elementary D 17:00 -19:00 FACE TO FACE
Elementary A 19:30-21:30 ONLINE

Πέμπτη

Elementary C 18:00-20:30 FACE TO FACE
Elementary A 18:30-20:30 ONLINE

Παρασκευή

Elementary E 18:00-20:00 ONLINE
Elementary A 19:30-21:30 ONLINE

Σάββατο

Κυριακή

escort bursa görükle escort
bursa escort görükle escort bayan